Gården

 

Gården drivs ekologiskt som ett deltidsjordbruk och har varit i familjens ägo i flera generationer. På gården odlas spannmål och vall. Nötkreaturen ser till att hålla hagmarkerna öppna. Kalvarna köps in från en ekologisk mjölkgård vid 3 månaders ålder och vistas på gården i 2 år, då de går till slakt.