Hitta oss
 
Åk E18 och tag av vid avfarten mot Munktorp, trafikplats 124 Morgendal. Vid avfarten tar ni åt höger (ej mot Munktorp). Åk 700 m. Efter postens gula låda svänger ni till höger upp till ett rött boningshus med lantbruk intill. Sväng till vänster mot stugan vid Bo på Lantgårdsskylten.